اجتماعی -فرهنگی -سیاسی
نامه بیست و یکم
عزیز من!

خوشبختی نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند و
آن را به دست های منتظر تو بسپارد. خوشبختی،ساختن عروسک کوچکی ست از یک
تکه خمیر نرم شکل پذیر...به همین سادگی، به خدا به همین سادگی؛ اما یادت
باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...
خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز ، لوازم و شرایط، اصول و قوانین
پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده از شناختنش شویم...
خوشبختی، همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

از امروز كه شنبه است  من و تو خواهيم خواند:
"ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻏﻢ ﺣﺴﺎبى ﻧﻴﺴﺖ...
ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﻛﺎﺭى ﻧﻴﺴﺖ..."


ﺩﻟﻢ مى ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ امروز،ﺭﻫﺎ ﺳﺎﺯﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺩلتنگى ﻭ ﺗﺸﻮﻳﺶ...
ﻣﻦ ﺍﺯ اين ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ!
ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺣﻢ ،
ﻣﻬﺮﺑﺎنى ﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ...

ﻭ ﺍﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ، ﻗﺮﺍﺭى ﺗﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ...
ﺗﺒﺴﻢ ﻫﺪﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ...
ﻭ ﺩﺳﺘﺎنی ﻛﻪ مى ﺑﺨﺸﻨﺪ...

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ،
ﻣﻦ ﻋﻬﺪ مى ﺑﻨﺪﻡ...
ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺑﻨﺪﻩ ﺍى ﺑﺎﺷﻢ، ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻮﺭى ﻛﻪ مى ﺧﻮﺍﻫﺪ...

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎنى ﻫﺪﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ...
ﻭ مى ﺑﺨﺸﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ كسانى ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﺁﺯﺭﺩﻧﺪ...

ﻭ ﺩﺭ چهاﺭﺷﻨﺒﻪ ى ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ى ﺯﻳﺒﺎ ﻛﻪ مىﺁﻳﺪ،
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﺶ ﺷﻜﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ...

ﻭ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ،
و به ياد رفتگان  خيراتى از حسرت بى دوست بودن را ،
نثار دوست خواهم كرد ...

و در جمعه ،
ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ، ﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ....
ﺑﺎ ﺳﺨﺎﻭﺕ، ،ﻣﻬﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ...
ﺑﺎ ﺳﻌﺎﺩﺕ، ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺩ...

و هفته اي اینچنين بر تو ، و بر من ، ماه خواهد شد...
سال خواهد شد...

و اين است روزگارى كه طعمش شيرين چو شهد و عيشش مدام و مانا خواهد شد...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 


" خداوندا "

برگ در هنگام زوال می افتد و میوه به هنگام کمال
اگر قرار بر رفتن است میوه ام گردان و بعد ببر

" بارالها "
زمین تنگ است و آسمان دلتنگ
بر من خرده نگیر اگر نالانم...
من هنوز رسم عاشقی نمی دانم

" خداوندا "
کمکم کن پیمانی را که در طوفان با تو بستم, در آرامش فراموش نکنم و در طوفان های زندگی با " خدا" باشم نه ناخدا

" بارالها "
به دل نگير اگر گاهي "زبانم " ازشکرت باز مي ايستد
تقصيري ندارد
قاصر است کم ميآورد دربرابر بزرگي ات....
لکنت مي گيرد واژه هايم در برابرت!
در دلم اما هميشه
ذکر خيرت جاريست
من براي بندگي تو هزار و يک دليل مي خواهم
ممنونم که بي چون و چرا برايم " خدايي " ميکني....

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

نامه «جوانا فرانسیس» نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی به زنان مسلمان لبنان: . هر چیزی که از هالیوود می بینی ، مشتی دروغ است ، تحریف است، نیرنگی ماهرانه است آنها روابط نا مشروع را تحت عنوان سرگرمی بی ضرر جلوه می دهند ، برای اینکه هدف آنها انهدام اساس اخلاق جوامع هست . آنها سعی دارند، با فیلم هاونماهنگهای شهوت انگیز ، به دروغ ما زنان آمریکایی را شاد و راضی نشان دهند ، مفتخر به لباس پوشیدن چون هرزه ها و قانع بودن به نداشتن خانواده ؛ و تو را اینچنین وسوسه می کنند . اکثر ما شاد نیستیم ! میلیون ها نفر از ما داروهای ضد افسردگی مصرف می کنیم ، از شغل هایمان متنفریم و شب ها به خاطر مردانی که می گفتند دوستمان دارند، ولی حریصانه از ما سوءاستفاده می کنند و می روند ، گریه می کنیم. آنها می خواهند خانواده های شما را از بین ببرند و شما را متقاعد کنند که فرزندان کمتری داشته باشید . آنها ازدواج را به عنوان شکلی از بردگی ، مادری را به عنوان نفرین و با حیا بودن و پاک ماندن رابه عنوان عقب افتادگی و اُمُلی جلوه می دهند . مُدهایی که از زیر دست خیاطان غربی بیرون می آیند برای این طراحی می شوند که به تو بقبولاند که ارزشمندترین سرمایه تو ، جذابیت جسمی توست . اما لباسهای عفیف تو و حجاب تو در واقع پرجاذبه تر از هر مُد غربی است، جاذبه های جسمانی زن باید از چشمان بی لیاقت پوشانده شود، . چرا تقلید می کنید از زنانی که به خاطر عفت و پاکدامنی ازدست رفته شان پشیمانند یا به زودی پشیمان خواهند شد؟ هر آنچه شما در مجلات مد و تلویزیون های غرب می بینید، دروغ است . ارتباط نامشروع قبل از ازدواج چندان هم جالب نیست. ما جسم مان را به مردانی دادیم که عاشقشان بودیم ، فکر می کردیم این راهی است تا با ما ازدواج کنند، همانطوری که همیشه در تلویزیون دیده بودیم . اما بعد از مدتی تو می مانی و اشکهایت . . ما زنان غربی شستشوی مغزی داده شده ایم که باور کنیم شما زنان مسلمان، مورد ظلم واقع شدید. اما در حقیقت این ماییم که مورد ظلم واقع شده ایم ، برده ی مدهایی هستیم که پستمان می کند ، نسبت به وزن و انداممان عُقده ای شده ایم، و گدای محبت مردان شده ایم ما مخفیانه تو را تحسین می کنیم و به تو رشک می ورزیم ، با وجود اینکه برخی از ما آن را اقرار نمی کنیم. خلاصه شده از سایت جهان نیوز

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

مردان اعمال قانون .مردان ایست

 

زهره مهرنوروزی .سالهاست که با آمدن نوروز وشروع سفرهای نوروزی خیلی از ارگان های دولتی برای داشتن روزهای خوش  من وشما تلاش می کنند .ماموران راهنمای ورانندگی  یکی از این ارگان ها هستند که در تمام ایام نوروز در خدمت  هموطنان خود هستند تا خدایی ناکرد اتفاق ناگواری رخ ندهد .که به همه ماموران راهوار دست مریزاد می گویم که شبانه روز در جادهای مختلف کشور نگهبان سلامتی مسافران بودند. اما ماجرای که مرا به نوشتن این مطلب واداشت برخورد غیر منتظره ازیک مامور پلیس است که شنیدنش خالی از لطف نیست.   آن روز یعنی  سه شنبه  11فرودین ماه  امسال اولین مسافرت خارج از شهرمان را اغاز کردیم مقصد شهر اراک بود ودیدن اقوام . ساعت 4بعد ازظهربهاری بود وهوا تقریبا خنک جاده هم خلوت بود . خوشبختانه ترافیک وجود نداشت وماشین ها همه به مسیر خود ادامه می دانند . کمربند های صندلی مان   را بسته بودیم . مادرم در صندلی جلو کنار دست برادرم نشسته بود هنوز به سلفچگان نرسیده بودیم که ماموران پلیس ماشین مارا متوقف کردند . برادرم که در چنین واقعی بسیارصبور با حوصله است ماشین را به کناری زد و از ماشین پیاده شد. همه منتظر برگه جریمه بودیم . دلیل ایست پلیس را نمی دانستیم چون سرعت مجاز بود و  سبقت هم نداشتیم همه چیز طبق اصول بود . پلیس که  نامش سداوان دوم دانش  دوست بود با لبخندی به لب به برادرم نزدیک شد بااشاره دست به مادرم سلام کرد . برخودرش با برادرم به قدری دوستانه وصمیمانه بود که همگی خیال کردیم با بردارم آشنایی دارد . کمتر از ده دقیقه برادرم برگشت در حالی که تعجب از قیافه اش می بارید قبل از نشستن یک بار دیگر کمربند صندلی مادرم را کنترل کرد وسپس  پشت فرمان نشست وبه راه افتادیم مادرم از برادرم  پرسید پلیس اشنای تو بود .  برادرم که هنوز حیرت زده خوش برخوردی پلیس بود گفت : نه  نمی بینید من هنوز شوکه برخورد غیر منتظره این پلیسم که چرا برخلاف سایر همکارانش تا این اندازه خوش برخورد بود ودر نهایت احترام  تذکر داد چیزی که در طول این سالها از هیچ ماموری این برخورد را ندیدم . بی شک مانند سدوان دانش دوست  خیلی دیگر از ماموران راهنمایی ورانندگی با  مردم برخورد شایسته ای داشته ودارند . دست خدا همه جا همراه این مردان باد. مردان اعمال قانون ، مردان  ایست ، حرکت کن... همه جا..

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

حاجی احرام دگر بند

در تاریخ کشور ما سال 1366یکی از سالهای به یا د ماندنی است سالی که بسیاری از حجاج ایرانی در بیت الاحرام در شهر مکه به جرم اجرای اداب حج تمتع که برائت از مشرکین بود با حمله وحشیانه پلیس آل سعود به شهادت رسیدند انروز در ذهن خیلی از ما ایرانی ها به یاد ماندنی است . این دولت بارها وبارها نشان داد که لیاقت کلید داری خانه کعبه ندارد واین مقام را  تصاحب کرده است همه ثروت میلیاردی این کشور از حجاج بیت الاحرام تامین می شوداما هیچ احترامی به زائران خانه خدا قائل نبوده و نیست. دولت ال سعود در تمام طول حکومتش یک هدف بیشتر نداشت حفظ منافع آمریکا ولاغیر.دولتی مستبد وبی قانون دولتی که حتی حقوق بشر را قبول نداشته وندارد...همه این موارد بماند که هدف این نوشتار تفسیر وتحلیل اعمال ننگین وکثیف این دولت  وابسته نیست  هدف گله وشکایت از من و ماست که سالها است شاهد بی حرمتی آل سعود به زائران ایرانی هستیم اما باز هم راضی می شویم میلیونها خرج کنیم وجیب این جماعت را از پول زحمت مردم مسلمان شیعیه پر کنیم . جیب شان را پر کنیم که حامی مالی داعش باشند .جیبشان را پر کنیم که القاعده  را حمایت کنند،  جیب آنهارا پر کنیم که  با آمریکا و صهیونیست علیه شیعیه برخیزند . درناک تر از آن سفرهای تجاری است که به اسم زیارت خانه خدا صورت می گیرد.که این هم بازاری برای فروش  مصنوعات وکالاهای اتحادیه اروپا وامریکا در عربستان است که درد بزرگی است که نیاز به تامل دارد.اما  کدام مسلمانی را می شناسی که قران بخواند اما نخواهد اولین مکان نزول قران را ببیند. کدام مسلمانی را می شناسی که پیامبرش را بشناسد اما نخواهد مسجد نبی وخانه پیامبر را از نزدیک ببیند کدام  محب اهل بیت را می شناسی که دلش برای دیدن خانه فاطمه زهرا(س) وقدم زدن در کوچه های بنی هاشم پر پر نزند نه هیچ مسامانی را بدون این ارزوها سراغ نداریم اما آیا در چنین شرایطی که بدترین انسانها ، بدترین نسل انسان های روی زمین مدیریت این سرزمین مقدس  بدست گرفته اند برای ما واجب است  که به انجا مسافرت کنیم؟؟؟؟ . بصیرتمان کجا رفته چرا موقعیت شناس نیستیم ؟؟؟؟؟.می دانید من وشما تا چه اندازه در میدان دادن به این قدرت پوشالی کثیف نقش داریم؟؟؟؟؟ . وشما مقصریم آنکه باید رفتن به حج عمره وتمتع را تحریم کند کسی جز من وشما نیستم .موضوع دردناک هتک حرمت به دو نوجوان ایرانی توسط دو مامور کثیف وحیوان صفت عربستانی که این روزها خشم هرایرانی را برانگیخته است دوباره ذهن ها را متوجه این سوال کرد که چرا ما مردم خودجوش این دولت را تحریم نمی کنیم؟؟؟  چرا به آسانی به این دولت کثیف اجازه می دهیم به هتک حرمت هایش ادامه دهد؟؟؟؟ پول های میلیاردی که هر ساله صرف حج می شود اگر در کشور خودمان هزینه شود خیلی از معضلات ومشکلات کشورمان برطرف می شود امروز  حج در دوقدمی شماست نه  در شبه جزیره عربستان  حج شما چند کوچه پایین تراست آنجا که جوانی از فرط بی پولی  نمی تواند تشکیل زندگی دهد. هزاران جوان ایرانی  در صف گرفتن وام اشتغال و وام ازدواج وام مسکن مانده اند حج تو اینجاست نه جای دگر. به قول شاعر:

 کعبه یک سنگ ونشان است که ره گم نشود

حاجی احرام دگر بندو رخ یار ببین

.گفتنی بازهم هست اما حوصله ما اندک.

 تو خود حکایت مفصل بخوان از این مجمل

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

غزلی زیبا از حضرت مولانا 

 

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

 

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی

می آورد از چلچله پیغام، شمایید!

 

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار

آن گنبد گردننده ی آرام شمایید!

 

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،

خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!

 

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟

اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید!

 

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان

افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید!

 

هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،

هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید!

 

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست

در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!

 

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،

در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید!

 

ایّام ز دیدار شمایند مبارک

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

قم شهری برای تمام فصول

صنعت گردشگری مدتی است که به دلیل پایداری و درآمدزایی اش از سوی دولتمردان و سیاست‌گذاران جهان مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. شهر ما قم از نظر موقعیت جغرافیای وآب وهوایی  نسبت به دیگر شهرها مرکزی مانند اصفهان ،تهران واراک ،چهار محال بختیاری ویزد از موقعیت ویژه­ای برخورداراست. درپاییز وزمستان که  در کشورمان سرما بیداد می‌کند در شهر ما سرما آن­چنان که باید وشاید محسوس نیست ومعتدل است .در بهار وتابستان هم گرمایش مثل شهر های کویری زننده وطاقت فرسا نیست .در بهاراهالی قم شاهد آب وهوا بسبارمطبوعی هستند  . به همین علت زائران با نو کریمه اهل بیت در همه فصول سال به  قم می آیند .در جهان امروز که به دهکده جهانی تبدیل شده بیشتر کشورهای این دهکده جهانی در قرن حاضر با توجه به اهمیت اقتصادی گردشگری با داشته ها و نداشته هایشان قصد رونق آن را دارند وچرا که موقعیت کسب وکار ویژهای برای مردمان آن سرزمین ایجاد می کند . از هفت نوع گردشگری شناخته شده  در جهان مانند گردشگری درمانی، مذهبی ، همایشی ،بومگردی(جاذبه های طبیعی) ،الکترونیکی ، گردشگری بازاری و تفریحی  ورزشی .قم برعلاوه بر گردشگری مذهبی که به شکل پر رنگی دیده  می شودوبسیاربرجسته است  دردیگر رشته ها هم  مانند توریسم درمانی  ،همایشی ،بوم گردی می تواند  حرف های  زیادی برای گفتن داشته باشد . حال انکه شهرما تاکنون کمترین برنامه ریزی دقیق واصولی  برای این مهم صورت نگرفته است ودر نتیجه آن هنوز در شهرما صنعت گردشگری نتوانسته باعث رونق وآبادنی این شهر شود نکته اساسی اینحاست که تاکنون ظرفیت ها وپتانسیل صنعت گردشگری قم نادیده گرفته شده  مرکز تخصصی چشم پزشکی ومرکز درمان نا باوری یکی از ظرفیت های دیگر این شهر در جذب توریسم است که به علت عدم مدیریت واحد بر این دو بخش تاکنون تنوانسته آنگونه که باید این دو مکان مهم را به داخل وخارج معرفی کنند .

یکی دیگر از صنایع  وابسته به توسعه گردشگری هتل داری است که در چند سال گذشته کمبود هتل متناسب با زایران وگردشگران قم علاوه بر مشکلات متعدد وفراوانی  که برای مردم قم و خود زائران داشته نتوانسته باعت رونق اقتصادی قم شود .شاهد مثال کافی است به زینبیه (مکانی برای زائران عراقی که بیشتر شبیه یک گاراژماشین های از کار افتاده است) سری بزنید. گذشته از این که وجود این مکان برای ساکنان قم خوب نیست، هرچه باشد این­ها  میهمان این شهرند  واحترام وتکریم آنها لازم است از سوی دیگر این­ها کلیومترها راه را آمده اند و مشقت سفر را به خود خریده اند که دختر پیامبرشان را در این شهر زیارت کنند آیا این مکان در نظر گرفته شده در شان زائران بانو فاطمه معصومه (س)است؟  چه کسانی است که به­فکر این­دست میهمانان قم هم باشند ؟

نه اینکه تاکنون برای رونق صنعت توریسم کاری نشده باشد نه اینکه از لزوم رونق یافتن آن حرفی به میان نیامده باشد که شده؛ اما برروی کاغذ، در کنفرانس های خبری مسوولین ؛در عمل که  کاری صورت نگرفته اقدامی نشده.

 ظاهرا صنعت نواست؛ اما مدیریت کهنه. برای استفاده وبهره وری از ظرفیت های توریسمی شهرمان نیازمند تحول وتفکر وبرنامه ریزی هستیم .

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

۷۰ هزار روستای کشور روحانی ندارند . مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تنها حدود 2 هزار مبلغ و روحانی در روستاهای کشور به صورت تمام وقت مستقرهستند. حجت الاسلام دارابی افزود: روحانیون در روستاها علاوه بر اقامه نماز جماعت/ پاسخ گویی به سئوالات شرعی و دینی، دوشادوش مردم در مراسم ها و آیین های مختلف مذهبی، ملی و محلی حضور می یابند. وی با اشاره به ضرورت حضور دائمی روحانیون در مناطق مختلف کشور گفت: هم اکنون بسیاری از روستاهای کشور دارای خانه عالم هستند/ ولی متاسفانه روحانی ندارد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

با سلام ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

توماس کارلایل، مورّخ و فیلسوف انگلیسى: «بهترین درسى که از سرگذشت کربلا مى گیریم این است که امام حسین (ع) و یارانش ایمانى استوار به خدا داشتند. آنها با اعمال خویش ثابت کردند که در مقام مبارزه حق و باطل، تفوّق عددى و کثرت عددى اهمیّت ندارد و پیروزى حسین (ع) با وجود اقلیّتى که داشت، باعث شگفتى من است.» چارلز دیکنز نویسنده انگلیسى مى گوید: «اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته هاى دنیایى خود بود، من نمى فهمم چرا خواهران و کودکانش را همراه خود برد؟ پس عقل چنین حکم مى کند که او به خاطر اسلام، فداکارى کرد.»

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

 

آیا می دانستید?آیا می دانید

شبکه های اجتماعی(دنیای سوم ) در کمین خانواده های مسلمان

آیا می دانستید بیش از 50درصد نوجوان وجوان کشورهای اسلامی در چندین شبکه  اجتماعی عضو هستند

آیا می دانستید 90درصد خانواده ها ی ما از معضلات این شبکه ها بی اطلاعند.

آیا می دانستید وجود این شبکه ها برای نوجوانان وجوانان بسیار خطر ناک است .

آیا می دانستید 90درصد کابران شبکه ها اجتماعی شب ها بجای استراحت دراین دنیا وارد می شوند.

آیا می دانستید 50درصد دختران کمتر از 15سال مسلمان حداقل دریکی از شبکه های اجتماعی عضو هستند

آیا می دانستید محتوای این شبکه ها حیای  دختران  وپسران مسلمان را هدف گرفته است .

 آیا می دانستید 90درصد دانش آموزان کشورمان به برکت خوش فکری های مدیران برنامه ریز وآینده نگراز سیم کارت های دانش آموزی(گوشی همراه ) استفاده می کنند

آیا می دانید سکوت امروز دستگاه های فرهنگی در این زمینه جبران ناپذیر است .

آیا می دانید آموزش وپرورش کشورمان  می تواند سهم بزرگی در بهبود کاهش معضلات شبکه های اجتماعی داشته باشد.

آیا می دانید که فردا دیر است .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

نانی که بوی خون می دهد

اگر تاریخ گذشته غرب را  مروری  کنیم به سال های می رسیم که کشورها برای بدست آوردن تکه ای خاک وفتح یک سرزمین چه جنایت ها که نکرده اند. چه خون ها که نریخته اند.روایت مستند بومیان آمریکا ساکنان اصیل این سرزمین که از ذهن ها پاک نشده ! هدف تصرف خاک وسرزمین است .حالا این سارقان  غارتگران  دیروز امروزصاحب سرزمین شده اند ، قانون ، حقوق وبشر رو کلی از این حرف ها دارند.

حالا کمی آسوده اند لااقل دیگر  سرزمینی دارند که بگوینداهل کجایند.آرامش دارند اما به قیمت ناراحت کردن دیگر ملت ها  به قیمت یتیم کردن کودکان  بی گناه، بیوه کردن زنان وبی فرزند کردن مادران . روزانه در خاورمیانه چقدر انسان  بی گناه براثر سیاست  مردان دنیاپرست لامذهب  غرب تکه تکه می شوند .چقدر کودک در این سرزمین بی پدر می شوندراستی  به کدامین گناه؟؟

مردمان اتحادیه اروپا وآمریکا آسوده زندگی می کنند رفاهشان تامین است آسایش دارند.غم نان ندارند شغل دارند .مردان وزنان زیادی در کارخانه های ساخت سلاح ومهمات کار می کنند پس بی پول وبی شغل نیستند .کشورها ائتلاف می کنند برای ادامه جنگ .آسودگی  ممالک اسلامی به سود انان نیست  باید جنگ باشد تا سلاح بفروشان امورات مردماشان بگذرد .البته ائتلاف ضد جنگ دارند ، چه وجود بی مصرف وخنده داری این ائتلاف برخلاف نامش به شدت از دولت جنگ طلبش حمایت می کند. چون می دانند زندگی آنها وابسته به جنگ دیگر ملت هاست .پس باید سکوت کنند .کودکان آنها شب آسوده بخوابد نان شان گرم باشد آبشان خنک انان را چه که در عراق یا سوریه چه می گذرد . می دانند اینها همه نقشه دولت مردان انهاست که شکم مردمشان سیر باشد بی خیال که مردمان مسلمان خاورمیانه چه به روزشان می اید ...

نان مردمان اروپا وآمریکا بوی خون می دهد بوی خون مردمان مسلمان خاور میانه ...

گروهی تروریستی به نام داعش درست می کنند (افرادی مزدور که در ازای پول آدم می کشند )نامشان را می گذارند اسلام گرا . مسلمان آگاه وبا بصیرت که برادر مومنش را نمی کشد مسلمان که دنبال جنگ نیست . لعنت خدا براین مردان  مکار که برای حفظ آرامش ملت خود خاورمیانه را به آتش می کشند جنگ های دامنه دار به راه می اندازند. حقوق بشر کجاست ؟؟سازمان های بین المللی چه می کنند ؟؟؟

این چه دردی است که آنرا کنار نیست ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

قم / واحد مرکزی خبر / اقتصادی
گزارش مکتوب ... آبیاری تاکستانهای استان قم نیازمند تحول

استان قم با وجود محدودیت شدید در منابع آبی دارای باغ های انگوری است که همچنان به روش سنتی آبیاری می شود.
استان قم در حاشیه بیابان قرار دارد و سالهاست که با کمبود آب روبروست، بطوریکه آب مورد نیاز با صرف هزینه های فراوان از استانهای دیگر به این استان منتقل می شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

بســم الله الرحــمن الرحیـــم

حجاب زن و دختــر مربوط به خود او نیست که بگــوید من از حق خــود گذشتــم و نمیــخواهم چـــادر سر کنــم
مربــوط به مرد نیست که بگــوید من راضیـــم که همسر و دختـــرم چــادر سر نکند


بلکه حجــــاب زن حقی الهی است و حــرمت و حیثـیت زن به عنـــوان حق الله مطـــرح است


و زن به عنــوان امیــن حق الله از نظـــر قرآن مطـــرح است


و حجـــاب زن امـــری ست اجتـــماعی، نــه فــــردی


و حق خــدا بایـــد ادا شود تا فـــرد از خطرات موجـــود در جــامعه حفــظ شــود

آیت الله العظـــمی جــوادی آمــلی

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

قم / واحد مرکزی خبر / اجتماعی
گزارش مکتوب ... واکاوی مشکلات پیش روی پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم که بیش از دو سال از فعالیتش می گذرد، نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان استان به عهده گرفته است.
اکنون 53 واحد فناور دراین پارک عضو شده اند و طبق برنامه ریزی قرار است 550 واحد فناور در پارک علم و فناوری قم عضو شوند...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

سلام

ماه رمضان ماه میهمانی خدا از راه رسیده و خونه مومنان رو صفای خاصی بخشیده  صفایی از جنس طاعت وبندگی

 رمضان ماهیه  برای شناخت خدا .خدایی که روزه رو برای ما مسلمانان واجب کرد همان طور که برای دیگر ادیان  و پیش از ما واجب کرد.

در این ماه عزیز فرصت خیلی خوبی دست داده تا خدا رو بشناسیم قریب ومجیب بودنش رو درک کنیم .مفهوم کن فیکون را بدونیم .این ماه خیلی عزیزه چرا که می تونه بستر رشد معنوی مومنان رو فراهم کنه .کافیه به شب قدر فکر کنیم  به دعای جوشن کبیر به سبحانک یا  لا اله الا انت . ..

خدایا به حرمت این ماه که قدرو مقامش دست خودته کمکمون کن که بتونم حقت رو بشناسیم

خدایا کمک کن شب های  قدر را قدر بدونیم

خدایا عاقبت بخیرمون کن بحق حرمت این ماه عزیز

التماس دعا

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

سلام


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

من هم مدافع آزادي زنان هستم،

من هم اعتقاد دارم بايد حجاب اختياري باشد.من دوستاني دارم كه از نظر حجاب نقطه مقابل من هستند، اما با هم دوستيم، با هم مسافرت مي‌رويم، گردش مي‌رويم، مهماني خانه هم مي‌رويم، در يك كلام رفيقيم و به عقايد هم احترام مي‌گذاريم. اما من از برخي موضوعات پيش آمده در اين صفحه دلگيرم و آن عدم توجه به آزادي تمام زنان ايراني چه محجبه و غير محجبه است. چون فكر ميكنم ربطي به حجاب ندارد، ما همه در بنديم!من خودم چادري هستم و چادرم را دوست دارم. اما من هم آزاد نيستم! من هم احساس آزادي نمي‌كنم وقتي كه مي‌خواهم با دوستم به كافه‌اي بروم و با هم ساعتي را گپ بزنيم و همه از مسئول كافه تا آدم‌هايي كه نشسته‌اند، مرا با چشم‌هاي متعجب تا سرميز بدرقه مي‌كنند؟ كه مگر چادري هم كافه مي آيد؟! من هم احساس آزادي نمي‌كنم وقتي دوست خبرنگاري فرهيخته مرا در جمع دوستانش اين طور معرفي مي كند كه " بچه‌ها اين فهيمه است، به چادرش نگاه نكنيد، دختر باحالي است!". من هم احساس آزادي نمي‌كنم وقتي بحث سياسي مي‌شود و من از اصلاح طلب و و ...حمايت مي‌كنم و طرف مقابل من را به چشم جاسوس و در خوش بينانه‌ترين حالت به چشم منافق نگاه مي‌كنند. من هم احساس آزادي نمي‌كنم وقتي مسئول كافه‌اي كه ميزهايش خالي است، با استرس به من مي‌گويد جاي خالي نداريم، شرمنده! من هم احساس آزادي ندارم وقتي مي‌خواهم يك كفش شيك آنچناني از يك بوتيك در پاسداران بخرم و فروشنده تمام حواسش به دختر با پوشش راحت است و وقتي بعد از ۱۰ دقيقه به حرفهاي من توجه كرد، گفت اين خيلي گران است، به درد شما نمي خورد!! من هم احساس آزادي نمي كنم وقتي پسري با تريپ روشنفكري وسط خيابان مي‌گويد: گرمت نيست، گوني مشكي كشيدي به سرت؟! من هم احساس آزادي نمي كنم وقتي مسئول فلان روزنامه‌اي مرا به خاطر حجابم استخدام ميكند و نه به خاطر استعداد و توانايي‌هايم و مسئول روزنامه ديگري مرا به خاطر همان حجاب نميپذيرد و... دوستان طرفدار آزادي يواشكي، من هم آزاد نيستم. آهاي طرفداران آزادي يواشكي ، از من چادري هم حمايت كنيد. من هم آزادي ميخواهم.

 اینارو فهیمه سادات طباطبایی نوشته

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

چرا عرفان های نوظهور بوجوداومده چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کسی می دونه ؟؟؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

نخستین دانشگاه ادیان ومذاهب کشورسال 1387تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات وفناوری ، درقم تاسیس شدوهم اکنون به صورت حضوری ومجازی درمقاطع کارشناسی ودکتری دانشجو می پذیرد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

سلام


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

سلام


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

به هر آسمان زلالی شک می کند گنجشکی که با سر به پنجره خورده باشد
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

سلام


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

داستان کوتاه

دوری

سر چهار  راه از تاکسی  پیاده شدم. گوشی همراهم زنگ خورد مادرم بود .

 کوتاه بیا  نبود می خواست برای امشب قرارمیهمانی بگذارد قبلش می خواست با من هما هنگ کند.می دانستم که یک میهمانی عادی نیست .میهمانان  از دوستان خانوادگی پدر ومادرم بودند که به اتقاق خانواده خودشان راخانه ما دعوت کرده بودند.  ترس عجیبی از این میهمانی داشتم  مادرم گوشه هایی زده بود تا ماجرا را بدانم ؛اما من  در این فکرها نبودم وازدواج اولویت برنامه هایم نبود  چون به کارم به شدت علاقه داشتم  مادرم این چیزها  به کتش نمی رفت به اوگفتم  بماند برای هفته بعد قصد داشتم با یکی از دوستانم مشورت کنم ... /


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

به نام خدا

داستان کوتاه

مهمان من 

-یه وقت به کاروکاسبی  فکر نکنی یاخسته می شی  فقط سرت تو مسج وپیامک واین حرفا باشه؛ بچه سوسول  مثل ما غم نون داری یا فکر آیندی بچاتی ؟دو سرویس رفتم وبرگشتم هنوز سرجات وایستادی ...

 این حرف ها را  مش کاظم راننده زحمت کشی که توی این شغل استخون خورد کرده  بهم می گفت. به این جور شوخی هایش  عادت کرده بودم هم سن وسال پدرم بود واحترامش واجب...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

بهشت اینجاست 

23ربیع الاول است مردم قم چشم براه اند  قراراست دختر رسول خدا از نزدیکی این شهر بگذرد وبه مرو برود ، برود به دیدن امام زمانش برادرش امام رضا(ع) .فقط جمعیت را می بینم  همه مشتاقاندو بی قرار . می گویند دختر رسول خدا  می خواهد به این شهر بیاید من هم خوشحالم  از این دیدار از آمدن این میهمان عزیز

 رواق منظر چشم من آشیانه توست

 کرم نماو فرودا که خانه خانه توست .

داستان آمدنت را اینگونه نقل کرده اند:

می گویند کاروانی از برادر زاده های بانو همراه  اوهستندو در این سفر طولانی اورا همراهی می کنند . برادران اشعری که در قم ساکن هستند می روند تا بانو وکاروانش را به این شهر بیاوند تا چند روزی در این شهربماند وکاروان  خستگی  بگیریدوسپس  راه مرو را در پبش گیرند تا به  امام رضا(ع) برسند.وقتی اشعریان  به همراه بزرگان قم به استقبال می روند دختر موسی کاظم (س) تنها می بیند تنهاو بیمار.بانو پیش از اینها شنیده بود که بسیاری از یاران امام صادق (ع) وبرادرش امام رضا در قم ساکن هستند او خانواده اشعری را به خوبی می شناخت  .بزرگ اشعری از بانو ماجرا را می پرسد.

حقیقت دارد همه همران بانو توسط ماموران عباسی به شهاد ت رسیده اند تنها فاطمه معصومه وغلامش زنده مانده اند اینجا تاریخ سکوت  می کند وکسی نمی داند نام همران بانو که به شهادت رسیده اند  چه بوده وچند نفر بوده اند . چرا بانو بیمار بود از داغ عزیزانش بوده؟ ویا  همانطور که گفته اند توسط دشمنان اهل بیت مسموم شده  ؟کسی نمی داند اما هرچه که هست . قضا وقدر کار خودش را می کند وبانو فاطمه معصومه میهمان قم می شود.او را به مکان فعلی بیت النور می برند خانه ای  که در ملک شخصی خاندان اشعری بود ه وامروز زیارت گاه  زائران کریمه اهل بیت .

انگار از ابتدای آفرینش زمین قرار شد باغ بابلان این زمین کویری را به بهشت خدا پیوند بزند چرا که  دختر رسول خدافاطمه معصومه در اثر بیماری پس از 17روز به دیدار معبود می رود وباغ بابلان ارامگاهش می شود مکانی که   پنجره ای  همیشه باز به سمت عرش خدا ست .

بانو آن روز نبودم که اسطوره ایمان و پاکدامنی را از نزدیک ببینم اماامروز که هستم آمده ام . آمده ام تا ورودت را به این آب وخاک تبریک بگویم .

سلام برتو ای دختر حسن وحسین

سلام برتو ای دختر ولی الله

سلام برتو ای خواهر ولی الله

سلام برتو ای عمه ولی الله

 این  هم افتخاریست در شهری نفس بکشم وزندگی کنم که تا همیشه  تاریخ  عطر حضور ت جاریست  و هرروز از شمیم این عطر جانی دوباره می یابیم

سلام بر بزگ بانوی شهرم  فاطمه معصومه(س).

سلام بر زنان ومردان مومن این شهر .سلام بر دختران پاکدامن و پسران با ایمانش

بهشت زمان ومکان نیست بهشت اینجاست  حرم باصفای دختر رسول خداست فاطمه معصومه (س) گوارای وجود زائرانش

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  | 

سلام

....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط زهره مهرنوروزی  |